Verlof aanvragen

Regelmatig krijgen we op school aanvragen voor een verlof buiten de schoolvakanties.  Dit is slechts in een enkel geval mogelijk. Wettelijk zijn er kaders voor dit extra verlof opgesteld.

Verlof aanvragen

Ieder kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. Kinderen moeten op elke doordeweekse dag naar school. Bij gewichtige omstandigheden kunnen zij extra verlof krijgen. Dit geldt uitsluitend voor eenmalig gezins- of familiesituaties die buiten de wil of invloed van de ouders of het kind liggen.

Extra verlof is mogelijk als bij de volgende omstandigheden mogelijk:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen.
 • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.

Geen extra verlof mogelijk:

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen bijvoorbeeld).
 • Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.

Men moet een verzoek voor vrijaf tijdig (4 weken) aanvragen. Het aanvraagformulier is op school verkrijgbaar bij de directeur maar ook te downloaden via onderstaande link.  U kunt ook digitaal verlof aanvragen. U ontvangt via de mail dan een antwoord van de directie. 

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim moet de directie doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Bij overtreding van de leerplichtwet kan proces verbaal worden opgemaakt en een boete worden gegeven. Dit geldt ook voor de directie, die de wet- en regelgeving niet hanteert. Tegen afwijzing van een definitief besluit kan een ouder in beroep gaan.

Informatie

Meer informatie over de verlofaanvraagprocedure kunt u krijgen van de directie. Op school is ook een informatiefolder over de leerplichtwet aanwezig.

Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden op Leerplicht

 

Digitaal aanvragen van verlof