Wat wij bieden

Het motto van De Meent is ‘meer dan een goede Basis’.

Het motto van onze school was PCB De Meent; voor een goede basis! Inmiddels kunnen we zeggen dat we meer dan een goede Basis bieden. Dit mogen we zeggen omdat we een goed als beoordeling kregen van de Inspectie van het Onderwijs in 2018. Dit is beter dan de voldoende die over het algemeen wordt gegeven. Hier zijn we trots op. Bovendien bieden we naast de basisvakken (taal, lezen en rekenen) meer vakken aan de kinderen aan. Denk daarbij aan 21e-eeuwse vaardigheden als onderzoekend en ontdekkend leren of aan computervaardigheden en samenwerken. Ook vinden wij het stimuleren van de creativiteit belangrijk.

Onderzoekend leren

Ons onderwijs is toekomstgericht en sluit aan bij de vaardigheden die uw kind nodig heeft in een snel veranderende maatschappij. Kinderen houden van onderzoekend en ontdekkend leren en zijn dan extra gemotiveerd. Regelmatig stellen wij uitdagende vragen, zoals Waarom kan een vogel op een elektriciteitsdraad zitten?  of Hoe ontstaat regen? Onze leerlingen gaan dan – onder begeleiding – op zoek naar de antwoorden, waarbij ze leren zelfstandig te werken, taken in te plannen, samen te werken en zichzelf te presenteren. Vaardigheden die in de 21e eeuw belangrijk zijn!

Chromebooks

Op De Meent werken we met nieuwe onderwijsmethoden en -middelen. Uw kind beschikt vanaf groep 3 over een Chromebook en ook bij de kleuters zetten we regelmatig het Chromebook in. In groep 1 en 2 spreken we over wekelijks gebruik en in de hogere groepen over dagelijks gebruik.

Bewust bieden we niet alle vakken aan op de laptop, omdat het effect van (te) veel werken met de computer nog niet is onderzocht. De vakken rekenen, taal en spelling worden digitaal verwerkt en de leerlingen gebruiken hun Chromebooks ook voor onderzoek en presentaties. Het voordeel bij het digitaal verwerken is dat de leerlingen direct zien of ze een opdracht goed of fout gemaakt hebben en er eerder bijngestuurd kan worden. De leerkracht ziet direct de resultaten en hoeft niet meer na schooltijd de sommen na te kijken. Directe feedback op het werk is heel efficient. Zo werken we graag.

Talentontwikkeling

Het team heeft oog voor de talenten van kinderen. Is uw kind goed in rekenen, dan verdiepen we de lesstof of laten het meedraaien in een hogere groep, zodat we uitdaging bieden. Kinderen met kunstzinnige talenten kunnen die verder ontwikkelen tijdens de crea-middagen of kunstprojecten.

In alle groepen wordt de muzikale vorming met behulp van de muziekmethode Muziek in de basisschool gegeven en elk jaar organiseren we een projectweek waarin veel expressieactiviteiten plaatsvinden.

We sluiten in ons onderwijs zo veel mogelijk aan bij dat waar kinderen in kunnen uitblinken, zodat ze vol zelfvertrouwen ontdekken waar hun eigen talent ligt.

Engels vanaf groep 1

Sinds 2014 gebruiken we voor Engels de methode The Team. Een originele en aantrekkelijke methode, waarmee kinderen vanaf groep 5 op een vanzelfsprekende manier Engels leren. In de groepen 1 t/m 4 wordt Engels spelenderwijs aangeboden door middel van Engelse liedjes en de methode Kleuterplein. De lessen worden gegeven door een aparte (vak)leerkracht. Elke klas krijgt op dinsdag 45 minuten Engels. Leuk voor nu en belangrijk voor later!

Schoolbibliotheek

We beschikken over een prachtige schoolbibliotheek. Deze bibliotheek is in september 2014 in gebruik genomen en wordt steeds aangevuld met nieuwe en actuele boeken. De kinderen hebben een eigen bibliotheekpas en mogen de boeken ook meenemen naar huis. We zijn erg blij met de samenwerking met de Bibliotheek Rijn en Venen. Dit komt het leesplezier van onze leerlingen ten goede. Omdat wij lezen belangrijk vinden, besteden wij hier veel aandacht aan.