Vertrouwenspersonen 

Als u een klacht heeft, dan kunt u zich door een van de externe vertrouwenspersonen van de SPCO laten begeleiden. Deze verwijst u zo nodig naar de juiste instanties.

De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en zorgt – indien gewenst – voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure (zie ook www.spco.nl > ouders > vertrouwenspersonen).

De volgende personen zijn bij SPCO Groene Hart verbonden als vertrouwenspersoon:

Mevr. R. Otten, (06) 12959880, r.otten@speelkwartier-woerden.nl Woerden

Mevr. W.L. Smit-Hakkenberg, (0348) 460770, wlsmit@planet.nl Woerden

Dhr. B. Pieters, (0172) 408415, pietercs@telfort.nl Woerdense Verlaat

Mevr. W.H.M. Oosterom, (06) 30485590, wiloosterom1@gmail.com Woerden