Schoolgids en formulieren

Met onze schoolgids willen wij u informeren over onze identiteit, praktische schoolzaken en de ontwikkelingen van ons onderwijs. De informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen op deze manier kennismaken met de school. Ouders van huidige leerlingen kunnen zich laten informeren over de actuele ontwikkelingen van het onderwijs en praktische zaken van de school. Klik op het hoofdstuk naar keuze.

 

 

 

 

 

Voor het aanvragen van verlof gebruikt u het formulier Aanvraag vrijstelling leerplicht: