Samen met ouders

De betrokkenheid van ouders bij de school en de ontwikkeling van hun kind(eren) draagt bij aan het leerplezier en de onderwijsresultaten. Zoals verbeeld in ons logo zijn ouders een onmisbaar stukje van de puzzel.

Goed contact

Wij vinden goed onderling contact belangrijk en daarom staat onze deur altijd open. Ook bespreken we regelmatig de ontwikkeling van uw kind tijdens de 10-minutengesprekken en houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen de school via de nieuwsbrief, website en informatieavonden. Andersom vinden we het ook belangrijk om informatie van de ouders te krijgen, zodat we samen kunnen optrekken. Dit hebben we beschreven in het document Educatief Partnerschap. Kort gezegd komt het erop neer dat we denken dat we samen met u beter voor uw kind kunnen zorgen op school dan wanneer we apart van elkaar handelen. Samen sterk voor uw kind!

Ondersteuning

We zijn blij met de groep ouders die een actieve bijdrage leveren in de school en bijvoorbeeld deelnemen aan de ouderraad, helpen in de bibliotheek, rijden bij excursies en ondersteunen bij vieringen en activiteiten. We zijn trots op de grote ouderbetrokkenheid en hopen dat we nog lang op uw steun kunnen rekenen!