Onderwijs in groep 1-2

Voor kleuters is het belangrijk om de wereld al spelend te ontdekken. Daar leren jonge kinderen het meeste van.

Van elkaar leren

Dit leerproces stimuleren we door groep 1 en 2 te combineren. De jongste kleuters trekken zich op aan de kinderen die iets ouder zijn. De kleuters uit groep 2 helpen op hun beurt de jongsten uit de groep. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen, kunnen de kinderen werken op niveau en leren ze goed samen te werken.

Start in de kring

Als de kinderen op school komen, staat hun stoel al klaar in de kring. De juf geeft de kinderen een hand en maakt even een kort praatje. Samen met de ouders kiezen de kinderen een boekje uit en lezen ze tot het tijd is om afscheid te nemen, dat is om 8.25 uur. We beginnen de dag in de kring met een liedje, gebed en/of een Bijbelverhaal. Ook mogen de kinderen vertellen over dingen die ze thuis hebben meegemaakt. Zo leren de kinderen naar elkaar te luisteren en hun verhaal te doen.

Planbord

In de groep vinden verschillende activiteiten plaats. Spelenderwijs leren de kinderen allerlei vaardigheden. Deze vaardigheden zijn gericht op taal, lezen, rekenen, motoriek, omgaan met elkaar, de natuur, muziek, creativiteit en het vergroten van zelfstandigheid (ook wel zelfredzaamheid genoemd). Een planbord helpt bij het vergroten van de zelfredzaamheid. Een kind kiest gemotiveerd voor een taak of themahoek en gaat samen met andere klasgenoten spelen en/of leren.

Aanbod

Wij geven les in thema’s en gebruiken daarbij de methode Kleuterplein. Een thema staat steeds een aantal weken centraal en alle activiteiten staan in relatie tot dit thema. Het is belangrijk dat dit aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Ook willen we hen uitdagen in de zone van de naaste ontwikkeling. Oftewel: in kleine stapjes iets nieuws aanbieden naast de vaardigheden die ze al beheersen.

Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken. Daarom biedt Kleuterplein veel thematische activiteiten in hoeken met wisselende materialen. Door deze rijke speel- en leeromgeving worden de kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei.