Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, de Koningsspelen, Pasen, Sinterklaas en Kerstmis en met het versieren van de school bij feestelijkheden.

De OR vergadert zo’n zes keer per jaar. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Lijkt het u leuk om in deze gezellige sfeer activiteiten te bedenken en te organiseren voor onze school? Dan bent u van harte welkom in de ouderraad!

OR-leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

  • Gerben Lok (voorzitter)
  • Belinda Oudshoorn (penningmeester)
  • Souwie de Wijn (secretaris)
  • Milou Habben-Jansen (lid)
  • Margriet Smoorenburg (lid)
  • Tamara van Oudenallen (lid)
  • Els Okker-de Wit(teamlid)

De correspondentie verloopt via het postvakje van de OR in de teamkamer, of via e-mail: or.demeent@spco.nl.