Opleiding en stage

De Meent is een kleinschalige, moderne school en biedt studenten de kans om zichzelf te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om jonge mensen een plek te geven binnen onze school.

Jaarlijks zijn er studenten bij ons op school. Bijvoorbeeld via een vo-school voor een maatschappelijke stage, een roc voor een opleidingsstage, of via de lerarenopleiding. Over de laatste vertellen we hieronder meer.

Marnix Academie

SPCO-scholen hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die lerarenopleiding plaats in de praktijk, namelijk in de klas van de kinderen. De Meent is deelnemer in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen met de Marnix Academie in Utrecht.


Incidenteel lopen stagiairs van andere pabo’s dan de Marnix Academie stage op school. Zij leggen zelf contact tussen de schooldirectie en hun opleiding.