Sfeer en omgang

Pas als uw kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. Wij werken daarom aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat.

Iedereen kent elkaar

Ons kleinschalige karakter draagt bij aan de sfeer op school en de goede sociale omgang tussen de kinderen. U en uw kind(eren) zullen op De Meent een groot ‘gemeenschapsgevoel’ ervaren.

Positieve sfeer

Wij vinden het van belang dat ouders en leerkrachten goed samenwerken vanuit een positieve houding. De ouders bepalen immers mede de sfeer in school, als educatieve partners en door mee te denken en mee te werken bij allerlei activiteiten. We creëren een positieve sfeer en leren de kinderen ook elkaar complimentjes te geven en complimentjes te ontvangen.

Gedrag

Met overtuiging stellen we dat we op onze school zeer weinig pestgedrag zien. Als we pesten waarnemen of het vermoeden, dan wordt er meteen gehandeld. Op school houden we ons aan de gedragsregels die we samen hebben opgesteld, en geeft het anti-pestprotocol richting. We leren de kinderen ook hoe ze met elkaar kunnen omgaan en welk effect bepaald gedrag heeft.