Onze identiteit

De Meent is een protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

Uw kind maakt op school kennis met de verhalen uit de Bijbel en elke dag beginnen we met een gebed. De christelijke feestdagen vieren we samen in de groep of met de hele school. Ook ouders en hun kinderen zonder christelijke achtergrond zijn welkom. We vinden het belangrijk dat we elkaar met respect benaderen.

Normen en waarden

Het geloof vormt het uitgangspunt in ons handelen. De wijze waarop Jezus is omgegaan met zijn medemens vormt de basis van de normen en waarden die wij op school uitdragen en naleven. De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.

Scholenzondag

Eenmaal per jaar wordt er een scholenzondag gehouden in samenwerking met de kerken uit Woerdense Verlaat en Noordse Dorp. De school en de kerken behandelen dan hetzelfde thema en de kinderen doen mee in de kerkdiensten. Daar zingen en lezen ze, en hun werkstukken worden in de kerkzaal tentoongesteld.