Rustig wennen

Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dat best spannend, misschien ook voor u.

Peuterspeelzaal

Bezoekt uw kind peuterspeelzaal Trixie, dan is het al vertrouwd met het schoolgebouw en kent uw kind vaak al kinderen uit groep 1-2. Voor de kinderen die niet naar de peuterspeelzaal gaan, kan de overgang groter zijn.

Wendagen

Op De Meent laten we kinderen altijd wennen aan de school en hun nieuwe groep. Ruim voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op. Tijdens dit gesprek kunt u informatie over de school en uw kind uitwisselen en samen wenmomenten inplannen.

In de groep leert uw zoon of dochter de andere kinderen kennen en raakt uw kind vertrouwd met de leerkracht. De eerste dag op school is hierdoor een stuk minder spannend!