Opvang op school

De Meent heeft de kinderopvang goed geregeld. Uw kind kan op school deelnemen aan de buitenschoolse opvang. Voor de allerkleinsten is er peuterspeelzaal Trixie.

Buitenschoolse opvang (bso)

KDV Polderpret verzorgt ook de buitenschoolse opvang. Dit gebeurt deels in onze school en deels in De Bun aan de Anemonenstraat 25 in Noorden.

Uw kind kan tijdens schoolweken gebruik maken van de voorschoolse opvang (7.30 - 8.30 uur) en de buitenschoolse opvang (14.00 uur tot 15.30 of 18.30 uur).

Tijdens vakantieweken, roostervrije dagen en studiedagen is uw kind welkom van 8.00 tot 18.30 uur, of al om 7.30 uur als u gebruik maakt van de vroege opvang.

De website van KDV Polderpret biedt u inzage in de kosten, inclusief taxivervoer tussen de bso en school. Het vervoer tussen thuis en de bso regelen deouders/verzorgers in overleg met KDV Polderpret.

De bso wordt gecoördineerd door Sanne van der Mey, te bereiken op nummer 0172 - 52 36 18.

Zie voor meer informatie en het bso-reglement: www.kdvpolderpret.nl