Opvang op school

In het gebouw van “De Meent” in Woerdense Verlaat, verzorgt Kinderdagverblijf Polderpret de

opvang voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar. Wij verzorgen 3 soorten opvang. Dagopvang voor kinderen onder de 4 jaar, peuteropvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar. De dagopvang en peuteropvang zijn geïntegreerd in elkaar.

Het kinderdagverblijf is geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. De peuteropvang is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur of tot 14.00 uur. Kinderen die naar de basisschool gaan, kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Zij kunnen na schooltijd en in vakanties bij ons terecht. De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur. Ook is er een mogelijkheid om VSO (voorschoolse opvang) af te nemen vanaf 8.00 uur. De Pedagogisch medewerkers van Polderpret zorgen er dan voor dat de kinderen om half 9 op school komen.

Het doel van de opvang is kinderen op een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding te bieden. Wij streven ernaar om een, in overleg met de ouders, zo veilig mogelijke een omgeving te creëren.  Naast de opvang zullen de gediplomeerde pedagogisch medewerkers trachten de sociale, cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden te bevorderen en stimuleren.

De doelstelling van onze BSO is om er voor te zorgen dat alle kinderen opgevangen worden in een knusse sfeer, waarbij de nadruk zal liggen op gezelligheid, respecteren van de eigenheid van individuen, eigen initiatieven, spelenderwijs leren en zelfstandigheid van kinderen

Bij de jongere kinderen richten we ons meer op spel en wordt de ruimte in hoeken ingedeeld. Bij de oudere kinderen zijn we meer bezig met de zelfstandigheid van het kind.

Informatie

Wanneer u verder nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen emailadres: info@kdvpolderpret.nl

Algemeen telefoonnummer: 0172523618

Meer informatie vindt u ook op www.kdvpolderpret.nl.