Opvang op school

De Meent heeft de kinderopvang goed geregeld. Uw kind kan op school overblijven voor de lunch en deelnemen aan de buitenschoolse opvang. Voor de allerkleinsten is er peuterspeelzaal Trixie.

Tussenschoolse opvang(tso)
De tso in onze school wordt verzorgd door KDV Polderpret. Uw kind kan tussen 12.00 en 13.00 uur onder begeleiding overblijven in een daarvoor ingericht lokaal in de school. Na het eten spelen de kinderen buiten. Naast het buitenspelen kunnen ze binnen knutselen of een spelletje doen.
De tso wordt gecoördineerd door Miriam Soede en Ilonka van der Sman. Als u vragen heeft, kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met 0172 - 52 00 59, of een e-mail sturen naar tso@kdvpolderpret.nl.

Aan- of afmelden voor het overblijven kan per e-mail (tso@kdvpolderpret.nl) of u kunt inloggen op uw persoonlijke website voor uw kind(eren). In deze omgeving kunt u ook uw facturen bekijken en de opvangdagen aanpassen.

Zie voor meer informatie en het tso-reglement:www.kdvpolderpret.nl

Buitenschoolse opvang (bso)

KDV Polderpret verzorgt ook de buitenschoolse opvang. Dit gebeurt deels in onze school en deels in De Bun aan de Anemonenstraat 25 in Noorden.

Uw kind kan tijdens schoolweken gebruik maken van de voorschoolse opvang (7.30 - 8.45 uur) en de buitenschoolse opvang (15.30 - 18.30 uur).

Tijdens vakantieweken, roostervrije dagen en studiedagen is uw kind welkom van 8.00 tot 18.30 uur, of al om 7.30 uur als u gebruik maakt van de vroege opvang.

De website van KDV Polderpret biedt u inzage in de kosten, inclusief taxivervoer tussen de bso en school. Het vervoer tussen thuis en de bso regelen deouders/verzorgers in overleg met KDV Polderpret.

De bso wordt gecoördineerd door Sanne van der Mey, te bereiken op nummer 0172 - 52 36 18.

Zie voor meer informatie en het bso-reglement:www.kdvpolderpret.nl