Een goede school voor uw kind


De Meent is een kleinschalige dorpsschool met een streekfunctie. Onze leerlingen komen uit Woerdense Verlaat (70%), Noorden, Nieuwkoop, Zegveld, Zevenhoven en Mijdrecht (30%).  Door ons moderne onderwijs en de goede resultaten die we behalen, mogen we zeggen dat we meer dan een goede Basis bieden aan de kinderen die onze school bezoeken.

Open karakter

We zijn een protestants-christelijke basisschool en geven les aan circa 50 leerlingen, die zijn verdeeld over drie groepen. Iedereen is van harte welkom bij ons op school.

Kleinschalig

Kleinschaligheid is onze kracht! Iedereen kent elkaar op school en de leerkrachten kunnen door de overzichtelijke groepen echt inspelen op de individuele onderwijsbehoeften van een kind. De kinderen krijgen veel aandacht van de leerkracht, omdat ze in kleine groepen instructie krijgen.

Rust en veiligheid

De oudertevredenheid en -betrokkenheid op onze school zijn groot. Ouders ervaren rust in de school en zien dat het gemotiveerde team zich inzet voor kwalitatief goed en modern onderwijs.

Een veilige omgeving is een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. We doen er dan ook alles aan om dit te waarborgen, zodat uw kind met plezier naar school gaat en zich optimaal kan ontwikkelen.

Goede resultaten

We onderzoeken continu of onze onderwijsmethoden en werkwijze nog aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Wij doen wat werkt! Dat noemen we evidence-based onderwijs, en dit draagt bij aan onze goede resultaten.

Als onze manier van lesgeven past bij uw kind en u aanspreekt, nodigen wij u van harte uit om kennis te komen maken.